Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. to Brylant Polskiej Gospodarki i Gepard Biznesu 2018

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. w Katowicach została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018, XI edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2018, XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 oraz VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. rozwija się bowiem dynamicznie (średnia z dynamik przychodów ze sprzedaży i zysku netto w latach 2015-2016 wyniosła w jej przypadku 35 proc.) i efektywnie (średni stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży w  latach 2015 i 2016 r. osiągnął poziom 4,5 proc). To przyniosło jej tytuły Gepard Biznesu 2018,  Efektywna Firma 2018 i Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Wartość rynkowa Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. w marcu 2017 r. została w sposób uproszczony oszacowana przez Instytut Europejskiego Biznesu na 74 mln zł, co dało jej tytuł  Brylant Polskiej Gospodarki 2018.

 

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. powstała w 2001r., gdy Magneti Marelli S.A., firma współpracująca z koncernem Fiat, przekształciła swój Dział Części Zamiennych w odrębną spółkę handlową. Jej tradycja sięga jednak roku 1997, gdy utworzony został Dział Części Zamiennych.  Dlatego we wrześniu 2017 r. firma Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. obchodziła 20-lecie działalności w Polsce.

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o. przez 22 lata rozwijała swoją ofertę części zamiennych, wyposażenia warsztatowego, specjalistycznych szkoleń, rozwijała sieć warsztatów Checkstar. Wychodziła naprzeciw oczekiwaniom płynącym z potrzeb nieustannie zmieniającego się rynku motoryzacyjnego. Ciągły rozwój jest dla firmy sposobem osiągania sukcesów, także tych przyszłych.

Więcej o firmie pod adresem:  http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

Instytut Europejskiego Biznesu powstał 12 grudnia 2005 r. w Warszawie, zajmuje się analizą wyników finansowych przedsiębiorstw oraz eksportu. Wydaje dzienniki internetowe EuropejskaFirma.pl, PolskieBrylanty.pl i GepardyBiznesu.pl. Organizuje Kongresy Nowoczesnej Gospodarki.

W ciągu 13 lat dokładnie przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy polskich firm. Analizy opiera głównie na oficjalnych i wiarygodnych danych finansowych, przekazywanych przez firmy do Krajowego Rejestru Sądowego. Dane te są publiczne i ogólnie dostępne. Badania eksportu IEB prowadzi według informacji pozyskanych z Urzędów Celnych.

IEB organizuje Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. Jeżeli w przyjętym okresie średnia z dynamik przychodów i zysku netto badanej firmy wynosi więcej niż 10 proc.,  IEB przyznaje jej bezpłatnie tytuł Gepard Biznesu.

Od marca 2016 r. projekt ten jest chroniony za pomocą znaku towarowego Business Gepard w 28 krajach Unii Europejskiej.

Na podstawie danych z KRS Instytut organizuje też od 2008 r. Konkurs Efektywna Firma, a od 2013 r. Program Promocyjny Mocna Firma Godna Zaufania.

Za Efektywną Firmę uznaje tę, w której stosunek zysku netto do przychodów jest wyższy niż 5 proc. Tytuł Mocna Firma Godna Zaufania przysługuje tej, która w danym roku jest jednocześnie wyróżniona w Konkursie Gepardy Biznesu i Konkursie Efektywna Firma.

Od 2008 r. IEB na podstawie danych z KRS organizuje też Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki. Tytuł ten przyznaje firmom, których wartość rynkowa wynosi według jego szacunków więcej niż 10 mln zł.

Na podstawie danych finansowych IEB liczy wartość rynkową firm w uproszczony sposób, wykorzystując dwa wskaźniki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: C/Z, czyli Cena do Zysku netto oraz C/Wk – Cena do Wartości Księgowej.

Od 2013 r. na podstawie danych z Urzędów Celnych IEB organizuje Konkurs Światowa Firm Worldwide Company.  Tytuł Światowa Firm Worldwide Company przyznaje przedsiębiorstwom eksportującym do minimum 3 krajów.

Każdego roku do IEB zgłaszają się firmy z prośbą, by przeanalizował ich wyniki finansowe i ocenił, czy zasługują na wyróżnienie w konkursach IEB.