Firmy, które dały miastu Niepołomice tytuł Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018

Miasto Niepołomice zajęło czwarte miejsce w pierwszej edycji konkursu Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasta 2018. Pomogło mu w tym to, że w tym mieście mają swoje siedziby MAN TRUCKS Sp. z o.o., Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., SOPEM Sp. z o.o., Woodward Poland Sp. z o.o. i Royal Canin Polska Sp. z o.o.

Konkursu Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasta prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby jego pierwszej edycji przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych. Najwięcej firm w swojej bazie, która jest tak duża, że reprezentatywna, znalazł w Warszawie –  9032 przedsiębiorstw o łącznej wartości rynkowej 724 mld zł, czyli 29 proc. wszystkich.

Kryterium tego konkursu jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do analizy IEB wybrała miasta, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach uproszczoną metodą oraz wartość tych firm na tysiąc mieszkańców.  Wyznaczył kryterium wyróżnienia w Konkursie Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018 na więcej niż 50 tysięcy złotych na mieszkańca.

W ten sposób znalazł w Polsce 163 miasta, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 50 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto  2018.

Te miasta mogą bezpłatnie posługiwać się tytułem Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018.

Wyróżnione miasto otrzyma bezpłatnie dyplom Brylant Polskiej Przedsiębiorczości 2018 oraz logo promocyjne Brylant Polskiej Przedsiębiorczości 2018, jeżeli przedstawiciel miasta weźmie udziała w VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 10 maja 2019 r.

Zgłoszenia na kongres do 8 maja 2019 r. przez stronę http://kongresng.pl/.

Firmy, które dały miastu Niepołomice tytuł Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł
1 MAN TRUCKS Sp. z o.o. 1340669
2 Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o. 951867
3 SOPEM Sp. z o.o. 695355
4 Woodward Poland Sp. z o.o. 461008
5 Royal Canin Polska Sp. z o.o. 444858
6 Nidec Motors & Actuators (Poland) Sp. z o.o. 380949
7 Staco Polska Sp. z o.o. 171886
8 Madro Kraków Sp. z o.o. 105309
9 Tesar Polska Sp. z o.o. 101300
10 PHARMA – C – FOOD Sp. z o.o. 87020
11 JUKA Sp. z o.o. S.K. 84620
12 Polynt Composites Poland Sp. z o.o. 78258
13 FCA Sp. z o.o. 69657
14 Pratt & Whitney Tubes Sp. z o.o. 68044
15 Tani Dom G. Karasińska J. Karasiński S.J. 59983
16 Dematec Polska Sp. z o.o. 58570
17 Jsf Silikon S. Flak sp.j. 47927
18 Wodociągi Niepołomice Sp. z o.o. 37269
19 Denison D. Biernat, M. Biernat S.J. 37145
20 Vanking Celkar Group Sp. z o.o. 28732
21 Marseplast Sp. z o.o. 28696
22 Convoy Logistics Platform Sp. z o.o. 18679
23 FIRMA HANDLOWA SIENCZYŁO S.J. 17021
24 PPHU WIGO J. Brzezicki M. Głuszkiewicz S.J. 13894
25 Fsm Poland Sp. z o.o. 9736
26 ABITO Jolanta Dereń, Mieczysław Dereń S.J. 9225
27 F.h.u. Wnęk sp. j. 9148
28 Firma Margo S.J. 8563
29 Cebo Sp. z o.o. S.K. 7072
30 SCANDIA COSMETICS S.A. Zakład Pracy Chronionej 7048
31 TOP WOOD ECO PRODUCTS Sp. z o.o. 6102
32 Seve Sp. z o.o. 3178
33 FH Mars S.J. 2637
34 Niepołomicke Centrum Medyczne Sp. z o.o. 2388
35 Polonus Sp. z o.o. 1719
36 Gromgaz Sp. z o.o. 954
37 Pro-Eco-Investment Sp. z o.o. 600
38 MTS Dom Sp. z o.o. 503
39 Ester-Med Sp. z o.o. 165
Łącznie 5457754

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Liczba mieszkańców 1 stycznia 2018 r.  na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.