Firmy, które dały miastu Konstancin-Jeziorna tytuł Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018

Miasto Konstancin-Jeziorna zajęło drugie miejsce w pierwszej edycji konkursu Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasta 2018. Zdecydowało o tym to, że w tym mieście ma swoją siedzibę wielki koncern Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Konkursu Brylanty Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasta prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu. Na potrzeby jego pierwszej edycji przeanalizował dane finansowe 50 593 firm w 5416 miejscowościach. Oszacował wartość rynkową tych firm na 2,5 biliona złotych. Najwięcej firm w swojej bazie, która jest tak duża, że reprezentatywna, znalazł w Warszawie –  9032 przedsiębiorstw o łącznej wartości rynkowej 724 mld zł, czyli 29 proc. wszystkich.

Kryterium tego konkursu jest wartość rynkowa firm z siedzibą w danym mieście w marcu 2017 r. na tysiąc mieszkańców tego miasta.

Do analizy IEB wybrała miasta, w których w jego bazie  jest minimum 10 firm. Znalazł 435 takich miast. Policzył wartość rynkową firm w tych miastach uproszczoną metodą oraz wartość tych firm na tysiąc mieszkańców.  Wyznaczył kryterium wyróżnienia w Konkursie Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018 na więcej niż 50 tysięcy złotych na mieszkańca.

W ten sposób znalazł w Polsce 163 miasta, w których wartość firm na mieszkańca jest większa niż 50 tysięcy złotych. Tym miastom bezpłatnie przyznał tytuł Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto  2018.

Te miasta mogą bezpłatnie posługiwać się tytułem Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018.

Wyróżnione miasto otrzyma bezpłatnie dyplom Brylant Polskiej Przedsiębiorczości 2018 oraz logo promocyjne Brylant Polskiej Przedsiębiorczości 2018, jeżeli przedstawiciel miasta weźmie udziała w VII Kongresie Nowoczesnej Gospodarki w Warszawie 10 maja 2019 r.

Zgłoszenia na kongres do 8 maja 2019 r. przez stronę http://kongresng.pl/. 

Firmy, które dały miastu Konstancin-Jeziorna tytuł Brylant Polskiej Przedsiębiorczości Najbardziej Przedsiębiorcze Miasto 2018
Lp. Nazwa firmy Wartość rynkowa firmy w marcu 2017 r.  w tys. zł
1 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 15234542
2 KLINKIER-BUD Czesław Penconek PPUH 89279
3 Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa w Konstancinie 36703
4 Essence Sp. z o.o. 30258
5 Dormakaba Polska Sp. z o.o. 26813
6 EMERGOPHARM Sp. z o.o. S.K. 24625
7 Hitmark Sp. z o.o. 21545
8 INTER-TRADE JMMG Sp. z o.o. 11816
9 Eskimos S.A. 11802
10 JJW S.J. J.Karpiński, J.Rudnicki, W.Lewin 11352
11 Kazimierz Szymański, Roman Zasadziński Karo – Plast Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych sp.j. 10324
12 Made In Terior Sp. z o.o. 9269
13 Street Polska Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 8303
14 Savtec Sp. z o.o. 8052
15 Radioautomatyka Sp. z o.o. 7648
16 Dyszkiewicz Sp. z o.o. 6470
17 Ecofasada Sp. z o.o. 5381
18 STARA PAPIERNIA Sp. z o.o. 4177
19 Dotcom Sp. z o.o. 3891
20 Denon – Dental Sp. z o.o. 3197
21 Grapa Medica Sp. z o.o. 2247
22 SEDNO INVEST Sp. z o.o. 2023
23 REWERS – DRUKARNIA Sp. z o.o. 1866
24 Apteka Św. Łukasza Sp. z o.o. 1261
25 TSV Group Sp. z o.o. 1244
26 WCG Pharma Sp. z o.o. 922
27 Perłowa Sedno Dom Sp. z o.o. sp.k. 855
28 Medena Rek Polska Sp. z o.o. 396
29 Algavita Sp. z o.o. 134
Łącznie 15576395

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie danych z Krajowego Rejestru Sądowego, zebranych przez wywiadownie handlowe.

Do analizy wyników finansowych przedsiębiorstw przyjęto firmy spełniające następujące warunki:
1. Dostępne w KRS dane finansowe za lata 2015-2016,
2. Wartość przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi większa niż 100 tys. zł w 2016 roku,
3. Zysk netto w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.
4. Kapitał własny w latach 2015 i 2016 wyższy niż 1 tys. zł.

Metodologia liczenia wartości rynkowej
Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.

Wskaźniki do liczenia wartości rynkowej
W końcu marcu 2017 r.: C/Z: 20,1, a C/WK: 1,34.
źródło: Biuletyn Statystyczny GPW

Według wskaźników giełdowych z marca 2017 r. zostały policzone dwie wartości rynkowe firmy w końcu marca 2017 r. Jedna to iloczyn zysku netto w 2016 r. i wskaźnika C/Z w końcu marca 2017 r., a druga to iloczyn wartości księgowej w końcu 2016 r. i wskaźnika C/Wk w końcu marca 2017 r. Średnia arytmetyczna z tych wartości rynkowych to wartość rynkowa firmy w końcu marca 2017.

Liczba mieszkańców 1 stycznia 2018 r.  na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego.