To jest przykładowe powiadomienie, można tutaj coś zareklamować, pokazać, itp.

Czytaj więcej Zamknij

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie jest Efektywną Firmą 2018

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie została  wyróżniona w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018.

HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie wysłała swoje dane finansowe, by ją ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę trzech parametrów: przychodów, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017.

Przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2016-2017.  Jego średnia w tych latach wyniosła 7,3 proc., a to oznacza, że  HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie działa tak efektywnie, że została wyróżniona w XI edycji  Konkursu Efektywna Firma 2018 i może używać tytułu Efektywna Firma 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie
Rok 2016 2017 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 46956 45910 -2,2
Zysk netto w tys. zł 3421 3354 -2,0
Kapitał własny w tys. zł 16781 19305 15,0
Suma dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2016-2017 10,9
Średnia z dynamiki sprzedaży, zysku netto i kapitału własnego w latach 2015-2016 3,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 7,3
Stosunek zysku netto do przychodów w 2017 r. w proc. 7,3
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2016 i 2017 w proc. 14,6
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2016 i 2017  w proc. 7,3
źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych za lata 2016-2017, podanych przez  HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. w Szczecinie

Konkurs Efektywna Firma prowadzony jest od 2008 r. przez Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie wyników finansowych firm.

 

11 miesięcy temu przez w Efektywna Firma. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS. Zostaw odpowiedź, lub trackback ze swojej własnej strony.

Zostaw odpowiedź

Wymagane