To jest przykładowe powiadomienie, można tutaj coś zareklamować, pokazać, itp.

Czytaj więcej Zamknij

HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie to Mocna Firma Godna Zaufania 2018

Firma HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie jest Mocną Firmą Godną Zaufania 2018. Została bowiem wyróżnione w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018, a to oznacza, że jest też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018.

Firma HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie wysłała swoje dane finansowe, by je ocenić w konkursach Instytutu Europejskiego Biznesu.

Instytut Europejskiego Biznesu ocenił jej rozwój, badając dynamikę przychodów i zysku netto w latach 2014-2016.

Okazało się, że średnia z tych dynamik wyniosła 50,6 proc. To oznacza, że firma HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie rozwija się na tyle dynamicznie, że została wyróżniona w XIII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2018 i może używać tytułu Gepard Biznesu 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Instytut Europejskiego Biznesu przeanalizował też stosunek zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016. Jego średnia w tych latach wyniosła 6,6 proc., a to oznacza, że firma HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie działa tak efektywnie, że zostało wyróżnione w XI edycji Konkursu Efektywna Firma 2018 i może używać tytułu Efektywna Firma 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Instytut Europejskiego Biznesu firma wyróżniona tego samego roku zarówno w konkursie Gepardy Biznesu jak i Efektywna Firma zasługuje też na miano Mocna Firma Godna Zaufania, bo rozwija się i dynamicznie, i efektywnie.

Firma HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie została więc też laureatem VI edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2018 i może używać tytułu Mocna Firma Godna Zaufania 2018 bezpłatnie na wszystkich nośnikach informacji.

Wyniki finansowe  firmy HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie
Rok 2014 2016 Dynamika w proc.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tys. zł 1734 2477 42,8
Zysk netto w tys. zł 108 171 58,3
Suma dynamiki sprzedaży i zysku netto  w latach 2014 i 2016 101,2
Średnia z dynamiki sprzedaż i  zysku netto w latach  2014 i 2016 50,6
Stosunek zysku netto do przychodów w 2014 r. w proc. 6,2
Stosunek zysku netto do przychodów w 2016 r. w proc. 6,9
Suma stosunku zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016 r. w proc. 13,1
Średnia stosunku zysku netto do przychodów w latach 2014 i 2016 r. w proc. 6,6

źródło: Instytut Europejskiego Biznesu na podstawie informacji podanych przez firmę HYDROACUSTIC Piotr Hilszer w Murowanej Goślinie

 

Firmę HYDROACUSTIC stanowią dwa zespoły działające niezależnie w ramach dwóch dziedzin: pomiarów akustycznych i prac podwodnych.

Dysponuje nowoczesnym sprzętem pozwalającym realizować szerokie spektrum prac. Posiada wieloletnie doświadczenie.

Wszystkie pomiary i badania są realizowane zgodnie z wymogami prawa i normami branżowymi.

Od 2009 roku firma spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

Więcej informacji o firmie pod adresem:

hydroacustic.pl

 

5 dni temu przez w Bez kategorii. Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu poprzez kanał RSS. Zostaw odpowiedź, lub trackback ze swojej własnej strony.

Zostaw odpowiedź

Wymagane